ברכות 14 - סימן רב – ברכת בורא פרי העץ

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א