ילדי ישראל בליל הסדר - הרב יצחק זאגא - שיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל מיום ה 30 להסתלקותה

הרב יצחק זאגא