ברכות 13- סימן קפח - נוסח וטעיות בברכת המזון

הרב צבי הרץ שליט"א