תפילה 15 - דף 14- סימן קח – תפילת תשלומים 2

הרב צבי הרץ שליט"א