תפילה 14- דף 14- סימן קח – תפילת תשלומים

הרב צבי הרץ שליט"א