תפילה 13 - דף 13 - סימן קז – ספק בתפילה ותפילת נדבה

הרב צבי הרץ שליט"א