תפילה 12 - דף 12 - סימנים צח, קא – כוונה בתפילה

הרב צבי הרץ שליט"א