תפילה 11 - דף 11 - סימן פט - זמן תפילת שחרית 2

הרב צבי הרץ שליט"א