תפילה 10 - דף 11 - סימן פט - זמן תפילת שחרית

הרב צבי הרץ שליט"א