תפילה 9 דף 10 סימן עה - קריאת שמע נגד ערווה

הרב צבי הרץ שליט"א