תפילה 8 דף 8-9 סימן סז,סט - ספק בקריאת שמע ופורס על שמע

הרב צבי הרץ שליט"א