תפילה 6 - דף 6 - סימן סה - הפסק בקריאת שמע

הרב צבי הרץ שליט"א