שבת 76 - בונה וסותר בכלים 2 - דף 43

הרב צבי הרץ שליט"א