שבת 75 - בונה וסותר בכלים - דף 43

הרב צבי הרץ שליט"א