מליחה 23 - דף 12 - סימן עז-עח - בצק ממולא בשר

הרב צבי הרץ שליט"א