מליחה 22 - דף 11 - סימן עו - צליית בשר

הרב צבי הרץ שליט"א