מליחה 21 - דף 10 - סימן עד-עה - הכשרת טחול ומעיים

הרב צבי הרץ שליט"א