מליחה 19 - דף 9 - סימן עג - הכשרת כבד

הרב צבי הרץ שליט"א