מליחה 18 - דף 8 - סימן עב - הכשרת הלב

הרב צבי הרץ שליט"א