מליחה 17 - דף 7 - סימן עא - מליחת הראש והטלפיים (בתחילה סיכום סימן ע)