מליחה 15 - דף 6 - סימן ע - מליחת מספר חתיכות יחד

הרב צבי הרץ שליט"א