מליחה 12 - דף 5 - סימן סט - סעיפים טז-כא - מליחה בכלי שאינו מנוקב

הרב צבי הרץ שליט"א