מליחה 10 - דף 4 - סימן סט - סעיפים יב-טו - בשר ששהה ג' ימים ללא מליחה

הרב צבי הרץ שליט"א