מליחה 8 - דף 3 - סימן סט - סדר המליחה

הרב צבי הרץ שליט"א