מליחה 1 - דף 1 - סימן סו-סז - דם

הרב צבי הרץ שליט"א