בשר בחלב 26 - דף 12 - סימן צז - לישת עיסה בחלב או בבשר

הרב צבי הרץ שליט"א