בשר בחלב 16 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו 5

הרב צבי הרץ שליט"א