בשר בחלב 17 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו 6

הרב צבי הרץ שליט"א