בשר בחלב 12 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו

הרב צבי הרץ שליט"א