בשר בחלב 13 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו 2

הרב צבי הרץ שליט"א