בשר בחלב 14 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו 3

הרב צבי הרץ שליט"א