בשר בחלב 15 - דף 7 - חתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו 4

הרב צבי הרץ שליט"א