בשר בחלב 5 - דף 3 - בשר וחלב על שלחן אחד

הרב צבי הרץ שליט"א