בשר בחלב 2 - דף 1 - איסור בשר בחלב מהתורה ומדרבנן

הרב צבי הרץ שליט"א