בשר בחלב 1 - דף 1 - איסור בשר בחלב מהתורה ומדרבנן

הרב צבי הרץ שליט"א