בשר בחלב 4 - דף 2 - איסור מעמיד

הרב צבי הרץ שליט"א

  עיקר הסוגיא

  - חלב שנמצא בתוך קיבה
  - דין גבינה שנעשתה בקיבה
  - דין איסור יבש

  מושגים

  - מעמיד = גיבון חלב לגבינה   
    ע"י העמדה בחומצת קיבה