איסור והיתר 23 - בליעה על ידי צלייה 2

הרב צבי הרץ שליט"א