שבת 16 - מלאכת דש - סחיטת פירות 3

הרב צבי הרץ שליט"א