איסור והיתר 11 - ביטול איסור לכתחילה 3

הרב צבי הרץ שליט"א